Salarizare Firme - Revisal
Salarizare Firme

Revisal

Întocmirea Registrului General de Evidenţă al Salariaţilor în format electronic;
Înregistrarea/completarea în Registrul General de Evidenţă al Salariaţilor a modificărilor ce survin în executarea Contractului Individual de Muncă, conform legii(modificări, suspendări, încetări, detaşări ale contractelor individuale de muncă, etc);
Transmiterea REVISAL către Inspecţia Muncii;
Eliberarea de rapoarte şi extrase din REVISAL.