Salarizare Firme - Salarizare
Salarizare Firme

Salarizare

Întocmirea pontajelor lunare;
Întocmirea lunară a ştatului de salarii.
Emitere fluturaşi salarii;
Centralizator tichete de masă/cadou;
Comenzi tichete de masă/cadou;
Calculul sporurilor şi adaosurilor la salariul de bază(ore suplimentare, spor de weekend, spor de noapte, prime, bonusuri,etc.);
Calculul reţinerilor şi popririlor salariale;
Întocmirea şi transmiterea declaraţiei D112 către ANAF;
Întocmire dosare recuperare sume indemnizaţii şi concedii medicale;
Întocmirea diverselor rapoarte de salarizare la solicitarea clientului;
Completarea şi transmiterea formularelor statistice;
Suport legislativ în orice problemă de calcul salarial.