Salarizare Firme - Managementul Personalului
Salarizare Firme

Managementul Personalului

CONTRACTE INDIVIDUALE DE MUNCĂ
Întocmirea Contractelor Individuale de Muncă conform normelor în viguare;
Întocmirea actelor adiţionale privind modificările survenite în executarea Contractului Individual de Muncă;
Emitere decizii de suspendare a Contractului Individual de Muncă;
Emitere decizii de detaşare a salariaţilor;
Emitere decizii de încetare a Contractului Individual de Muncă.
DOSARELE DE PERSONAL
Întocmirea dosarului de personal la angajare; 
Redactarea şi înregistrarea actelor privind modificarea sau încetarea Contractului Individual de Muncă;
Actualizarea informaţiilor personale;
Completarea şi actualizarea informaţiilor privitoare la persoanele aflate în întreţinere(coasiguraţi);
Completarea informaţiilor privind funcţia de bază;
Completarea informaţiilor privind realizarea de alte venituri;
Completarea informaţiilor privind zilele de concediu efectuate(concediu de odihnă, concediu fără plată, concediu medical, concediu de îngrijire şi creştere copil,etc.);
Planificarea concediilor de odihnă la începutul fiecărui an;
Întocmirea  adeverinţelor privind vechimea în muncă, adeverinţe medic de familie, adeverinţe spital, adeverinţe şomaj, etc.
Audit dosare de personal.